Domácí hospicová péče


Je to odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění.Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného a to na doporučení ošetřujícího lékaře.Řídí se potřebami a přáním pacienta a jeho rodiny.

Péče je zaměřena na tlumení bolesti a dalších symptomů,péči o pokožku,převazy defektů,dekubitů,ran,dále na výživu a vyprazdoování pacienta,psychickou podporu .

Cílem je poskytovat péči umírajícím tak,aby netrpěli bolestí,strachem,osamocením a dalšími negativ.jevy a byla zachována jeho lidská důstojnost.

Ošetřující sestra spolupracuje s obvodním lékařem,ambulancí chronické rány,ambulancí bolesti,Nutriční poradnou,s duchovním psychologem a soc. pracovníkem.

Dále sestra zaučuje ošetřující členy rodiny v péči o těžce nemocného člověka. Tato péče zahrnuje především zajištění hygieny,péči o pokožku, polohování pac.a další. Součástí našich služeb je doporučení a zajištění vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek/antidekubit.matrace,polohovací lůžka,oxygenátor,toaletní křesla,chodítka..../,které uleví nemocnému a usnadní péči pečujícímu.


Pokud se rozhodnete nás finančně podpořit,číslo našeho účtu je 1221399339/0800.

Vaše prostředky použijeme k zakoupení dalších pomůcek pro umírající pacienty v našem městě a spádových obcích.